CERTIFICAT DE DECES

 


Pentru eliberarea certificatului de deces de la primărie aveţi nevoie de următoarele documente:

 • certificat medical constatator original și copie;

 • CI/BI declarant/ă original și copie, însoţit de dovada gradului de rudenie sau persoană îndreptăţită (certificate de stare civilă – naştere, căsătorie, contract-vânzare cumpărare, testament, procură notarială) în original și copii xerox ;

 • CI/BI defunct/ă original și copie;

 • certificat de naștere decedat original și copie;

 • certificat de căsătorie decedat sau sentinţă de divorţ şi /sau certificat deces soţ, după caz, original şi xerox;

 

Excepții
Aprobarea parchetului încazul în care decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente sau dacă au trecut 72 de ore de la data constatării decesului (declaraţia făcându-se în termen de 48 de ore), precum şi în situaţia în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal.
În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, înscris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

Important!
Înaintea declarării decesului vă recomandăm să foto copiaţi certificatul medical constatator al decesului, întrucât acest document reprezintă documentul primar care stă la baza înregistrării actului de deces şi, drept urmare, nu se mai pot elibera ulterior, (după înregistrare), copii xerox.

Adrese administrații publice pentru eliberare certificate de deces:

 • Sector 1 - Bd. Mareșal Averescu, nr. 17

 • Sector 2 - Str. Chiristigiilor, nr. 11-13

 • Sector 3 - Bd. Mircea Vodă, nr 5

 • Sector 4 - Str. Gramont, nr. 26

 • Sector 5 - Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9

 • Sector 6 - Drumul Sării, nr. 85