ACTE NECESARE ÎN CAZUL INCINERĂRII


Pentru efectuarea incinerării aveţi nevoie de următoarele documente:

  • certificat de deces în original şi xerox,

  • actul de identitate al persoanei care solicită incinerarea (B.I./C.I./paşaport) în original şi xerox,

  • certificat de îmbălsămareîn original,

  • adeverinţă de înhumare/incinerare în original,

  • autorizaţie sanitară de transport care se eliberează de către DSP teritorială, dupăcaz

  • copie certificat de constatare a decesului,

  • acte de stare civilă care să ateste gradul de rudenie față de persoana decedată (certificat de căsătorie, sentință divorț, decizii),

  • actul prin care persoana decedată și-a exprimat legal voința de a fi incinerată,

  • dacă a fost întocmit, dacă NU, se va scrie de mâna de către persoana care solicită incinerarea în fața reprezentantului de la crematoriu că și-a exprimat verbal dorința de a fi incinerat.

 

Pentru a solicita o incinerare, persoana care se ocupă de funeraliivatrebuisă se prezinte cu următoareledocumente, la sediul din IntrareaSerelor nr. 1, sector 4, Bucuresti, Romania Mijloacele de transport: autobuz 102 sau 124, statia INML.