ACTE NECESARE ÎN CAZUL ÎNHUMĂRII


Pentru efectuarea înhumării titularul dreptului de concesiune se va prezenta la administrația cimitirului cu următoarele documente:

  • certificat de deces – original;

  • adeverinta de înhumare – se elibereaza odata cu certificatul de deces;

  • certificat de îmbălsămare a defunctului – original dacă se dorește depunerea la capela cimitirului;

  • actul de concesiune al locului – original și copie;

  • actul de identitate al titularului dreptului de concesiune – original și copie;

 

Dacă nu deţineți un loc de veci, cea mai apropiată rudă de sânge a defunctului (sot, soție, fiu, fiică etc.) se poate adresa pentru repartizarea unui loc de 7 ani, secretariatului Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Str.Intrarea Serelor, nr.1, sector 4 (înincinta crematoriului Vitan-Bârzești, situat în spatele Institutului de Medicină Legală Mina Minovici), cu următoarele documente:

  • certificatul de deces (copie şi original);

  • adeverinţa de înhumare (original);

  • BI/CI a persoanei care solicită locul;

  • alte documente necesare la demonstrarea calității de membru al familiei sau persoană îndreptățită (certificat de naștere, certificat de casătorie, contract de întreținereetc).