ACTE NECESARE ÎN CAZUL INCINERĂRII


Casa Funerară Stoica, vă oferă susținere și în cazul nevoilor de strângerea de oseminte, înmormântari și deshumări.